Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις παρακάτω Στατικές Μελέτες :

♦ Οπλισμένου σκυροδέματος
♦ Μεταλλικής κατασκευής
♦ Ξύλινης κατασκευής
♦ Σύμμικτης κατασκευής
♦ Φέρουσας τοιχοποιΐας

placeholder