Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν :

♦ Μονοκατοικίες
♦ Πολυκατοικίες
♦ Γραφεία–καταστήματα
♦ Ξενοδοχειακές μονάδες
♦ Βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους
♦ Πρατήρια καυσίμων
♦ Συνεργεία αυτοκινήτων
♦ Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
♦ Αποθήκες
♦ Αλλαγή χρήσης χώρων
♦ Νομιμοποιήσεις
♦ Επισκευές
♦ Κατεδαφίσεις
♦ Προσθήκες
♦ Ενισχύσεις
♦ Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Με τη συνεργασία εμπείρων συνεργείων και με την δική μας  επίβλεψη αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των ως άνω έργων.

placeholder

placeholder

placeholder