Σε εφαρμογή μπήκε πλέον η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις.

Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα ακίνητα:

του δημοσίου,

τα κτίρια συνάθροισης κοινού,

πρατήρια υγρών καυσίμων,

συνεργεία,

τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.,

όλα τα σχολεία ιδιωτικά και δημόσια,

νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές,

παιδικοί σταθμοί,

οίκοι ευγηρίας.

Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, δηλαδή τα διαμερίσματα και οι μονοκατοικίες, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου για να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου. Άρα θα αναγκαστούν να βγάλουν τη σχετική ταυτότητα κατά την πώληση του ακινήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αλλάζει τον ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης ορίζει τον Μηχανικό που θα αναλάβει την έκδοση του πιστοποιητικού. Ο Μηχανικός συμπληρώνει το φάκελο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Επίσης συγκεντρώνει και καταθέτει τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειονότητας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειονότητα.

Η εργασία του μηχανικού είναι να ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την:

νομιμότητα του χώρου

ενεργειακή απόδοση

στατική επάρκεια

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Αναλυτικά ο Μηχανικός καταγράφει

το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της

τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια

το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού

το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής

δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση

το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται

τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται

το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή του φακέλου για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ηλεκτρονικής ταυτότητας:

το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και

το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα με τη βοήθεια του μηχανικού.

Ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, γίνεται υποχρεωτικά μετά από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

placeholder